Frivillighetsstrategi på høring

Riksantikvarens nye frivillighetsstrategi er på høring og de håper på mange gode høringsinnspill fra organisasjoner og frivillige.

11. mai 2022

Riksantikvarens nye frivillighetsstrategi er på høring og de håper på mange gode høringsinnspill fra organisasjoner og frivillige. –Det frivillige engasjementet er uvurderlig for kulturmiljøforvaltningen, sier riksantikvar Hanna Geiran som ser fram til å få innspill på det nye strategiutkastet. Det er frivilligheten som tar vare på våre kulturminner, derfor er det så viktig å få innspill for å kunne styrke og videreutvikle samarbeidet mellom forvaltningen og frivillige.

Frivillighetsstrategien foreslår seks nye mål med hver sine satsingsområder og en handlingsplan. Målene er som følger:

  • Frivillige organisasjoner involveres i utvikling av nasjonale strategier, føringer og praksisutvikling som berører deres arbeidsfelt.
  • Riksantikvaren bistår frivillige organisasjoner.
  • Det er etablert samarbeidsarenaer mellom kulturmiljøforvaltningen og frivillige organisasjoner.
  • Riksantikvaren samarbeider i særskilte satsinger med frivillige organisasjoner på kulturmiljøfeltet.
  • Riksantikvaren arbeider for at rammevilkårene for frivillig sektor bedres
  • Frivillige organisasjoner og kulturmiljøforvaltningen bistår hverandre med å utvikle og dele kompetanse og kunnskap.

Høringsfristen er 30. mai. Strategien skal være ferdig til lansering i august.

Send innspill til postmottak@ra.no

Forslag til frivillighetsstrategi kan lastes ned fra Riksantikvarens hjemmesider. Du finner dokumentene på høyre side av artikkelen.