ADELLA søker nye eiere

Galeasen ADELLA står nå på slipp i Danmark med uviss skjebne. Nåværende eier har ikke økonomi eller kapasitet til fartøyet lenger og gir henne bort gratis for å hindre opphugging.

14. april 2021

ADELLA er en 75 fot galeas opprinnelig bygget som bankskøyte i Ålesund i 1863. Skuta er en av de eldste galeasene i Norge, forteller Kjell Abrahamsen i Farsund hvor fartøyet har hjemmehavn.

ADELLA står i dag på slipp i Hirtshals etter at et sopp- og råteangrep ble avdekket i rekke, baug og spant. Videre skjebne er usikker da nåværende eier ikke ser mulighet for å kunne gjennomføre et restaureringsløp. De ønsker derfor at aktører som etterstreber vern og bevaring tar over ADELLA. Eier tilbyr henne gratis til den eller de som kan sikre henne en god havn. Dette haster, forteller Abrahamsen, og skuta vil trolig bli hugget opp allerede nå i april dersom ingen melder sin interesse.

For Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon er ADELLA i følge Abrahamsen et viktig bevis som dokumenterer byggeskikk, kystkultur og ikke minst hvordan kystfolket opp gjennom årene så muligheter i omstilling og nye forretningsområder. Dersom skuta går «på bålet» i Danmark vil Norge som nasjon miste et viktig bevis på nettopp dette, frykter han.

Er det noen som har mulighet til å redde ADELLA og overta fartøyet, ta kontakt med Kjell Abrahamsen på e-post ka@glastad.no eller telefon 906 43 181.

Se for øvrig dokumentet «ADELLA: Utfyllende historikk» nederst i denne artikkelen for mer informasjon om fartøyet.

Kort historikk:

  • Bygget i 1863 som bankskøyte. Skutetype ble benyttet i fiskeriene ved overgangen fra kystfiske med åpne båter til havfisket med større skøyter og større mannskap (de første yrkesfiskerne).
  • Forlenget i 1866 da det ble behov for større skuter med bedre sjødyktighet.
  • Ombygd i 1874 (slupp) og 1876 (galeas).
  • Ombygd og forlenget i 1891 for bruk i «slofarta» i Nord-Norge hvor fartøyene seilte til Lofoten og med salt og returnerte til Bergen med fisk som senere transportert videre til bla. Portugal og Spania. Lugaren hvor kapteinen satt og forhandlet priser og vilkår med væreiere og oppkjøpere er fortsatt intakt.
  • Ombygget og nedrigget i 1951 for fraktefart langs kysten med i hovedsak trelast og gjødning.
  • Ferdig restaurert i 1992 og godkjent av Sjøfartsdirektoratet for passasjer-/ chartertrafikk på norskekysten.

ADELLA: Utfyllende Historikk