Årsmøtepapirer 2021

Fredrikstad

Vedlagt følger sakspapirer til foreningens årsmøte i Fredrikstad 15. – 17. oktober 2021.

Årsmøtepapirer 2021

Styrets forslag til arbeidsprogram for 2022

Årsmelding 2020

Årsregnskap 2020