Sparebankstiftelsene

Sparebankstiftelsen DNB (logo)

Sparebankstiftelsene gir støtte til allmennnyttige tiltak og det er mange av dem. Se nederst på siden for å finne en sparebankstiftelse i ditt distrikt.

Sparebankstiftelsen DNB er den største og gir støtte til allmennyttige tiltak lokalt og nasjonalt. 

Stiftelsen støtter prosjekter som skaper engasjement, som har verdi over tid, som involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Følgende områder prioriteres i den allmennyttige virksomheten:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminner og historie
  • Nærmiljø, idrett og lek
  • Friluftsliv og naturkunnskap

Innenfor disse kategoriene støtter vi tiltak som medfører økt aktivitet, bidrar til god formidling, og som appellerer til undring, refleksjon og engasjement hos barn, ungdom og unge voksne.

For 2013 prioriteres følgende formål:

  • Kulturminner og historie
  • Friluftsliv og naturkunnksap

Søker du om midler til et lokalt prosjekt, må aktiviteten skje i et av stiftelsens opprinnelseområder:
Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Bidrag til nasjonalt prosjekt (prosjekt som har nasjonal verdi) gis til hele landet.

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.

Mer informasjon og søknadsskjema ligger på Sparebankstifelsens hjemmesider.

Lokale sparebankstiftelser: 

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted