Arkiv | Statsbudsjettet

Ror

Venstre reddet kulturvernet!

I forslaget fra Solberg regjeringen var støtten til de frivillige organisasjonene kuttet og det var liten satsning på kulturvern, bortsett fra tiltakspakken for sysselsetting der fartøyvern fikk 40 mill. Venstre satte tydelig kulturvernstempel på statsbudsjettet for 2016. Etter forhandlinger med Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2016 har Fartøyvernsentrene fått 3 mill økning, Kulturminnefondet 10 […]

Fortsett å lese ·
DSC_0630

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 er lagt fram. Riksantikvarens Post 74 fartøyvern er foreslått til 56.329.000 kr. Dette er en nedgang på 383.000 kr fra fjorårets budsjett. Norsk Forening for Fartøyvern er skuffet over et kuttforslag på nesten 0,4 mill. kr. Tatt prisutviklingen i betraktning blir den reelle nedgangen større. Tilskuddet til fartøyvern over Riksantikvarens budsjett er med dette […]

Fortsett å lese ·
stortingsbygningen_400

Møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Norsk Forening for Fartøyvern, ved Hedda Lombardo og Christian Lien Jensen, var i dag i møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget. På dagsorden var hvordan den nye CO2-avgiftskompensasjonen skal fungere og grunnstøtten til foreningen. Foreningen oppfattet at komiteen hadde forståelse for alle våre synspunkter. Vi fikk bla bekreftet deres syn på at det skal […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt