Stikkordbasert arkiv | statsbudsjettet

"Hansteen" i Hjørundfjorden. Foto: www.Hansteen.no

Fartøyvern ned 40% i statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Riksantikvarens Post 74 fartøyvern er på kr 61 883 000. Dette er en nedgang på 40 millioner fra fjorårets budsjett. 2016 var første året bevilgningene fulgte statens egen plan for fartøyvernet. Norsk Forening for Fartøyvern mener bevilgningen til fartøyvern må opprettholdes på 100 millioner kroner: for å møte den […]

Fortsett å lese ·
Ror

Venstre reddet kulturvernet!

I forslaget fra Solberg regjeringen var støtten til de frivillige organisasjonene kuttet og det var liten satsning på kulturvern, bortsett fra tiltakspakken for sysselsetting der fartøyvern fikk 40 mill. Venstre satte tydelig kulturvernstempel på statsbudsjettet for 2016. Etter forhandlinger med Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2016 har Fartøyvernsentrene fått 3 mill økning, Kulturminnefondet 10 […]

Fortsett å lese ·
Veteranfartøy i Bergen. Foto: Hedda Lombardo

Verneverdige fartøy i budsjetttrøbbel

Vernede skip, historiske industrianlegg og museumsjernbaner har lenge hatt en ordning med refusjon av CO2-avgiften. Regjeringen Stoltenberg foreslo i statsbudsjettet en omlegging av denne veletablerte ordningen. Man la inn et tilskudd på 7 millioner på Miljøverndepartementets budsjett. Dette skulle være en forenkling av den gamle ordningen. Da regjeringen Solberg bearbeidet budsjettet forsvant disse 7 millionene, […]

Fortsett å lese ·
P1000854

Endringer i statsbudsjettet for vernede fartøy

Ny regjering har i dag kommet med endringsforslag til statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at det ikke gis kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for CO2- avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, elavgift og NOx-avgift for verneverdige fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og museumsjernbaner.

Fortsett å lese ·
Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet for 2014 er lagt fram og viser er en økning på 3 mill. kr for tilskudd til fartøyvern. Beløpet er 51,7 mill. kr og består av 50 mill. kr til fartøyvern og 1,7 mill. kr som er driftsmidler til Norsk Forening for Fartøyvern. Riksantikvaren fikk i fjor inn søknader for 170 mill. kr til […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt