Stikkordbasert arkiv | mindre penger til fartøyvern

Erik Småland hjå Riksantikvaren hadde helst sett at Sogn og Fjordane støtta fartøyvernarane i fylket, slik han har sett at Hordaland gjer.

Går glipp av gyllen veteranbåtstøtte

Det er i dag kunnskap om at bevaring av kulturminner skaper konkret merverdi i sine omgivelser. Det bygger identitet, skaper særpreg og gir positive ringvirkninger for næringslivet. Med bekymring leser vi på NRK.no at Sogn og Fjordane kutter ned på støtten til fartøyvernet. Vi gjengir artikkelen skrevet av journalist Mattias Rolighed Bergset:

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt