Stikkordbasert arkiv | miljøavgift

Veteranfartøy i Bergen. Foto: Hedda Lombardo

Verneverdige fartøy i budsjetttrøbbel

Vernede skip, historiske industrianlegg og museumsjernbaner har lenge hatt en ordning med refusjon av CO2-avgiften. Regjeringen Stoltenberg foreslo i statsbudsjettet en omlegging av denne veletablerte ordningen. Man la inn et tilskudd på 7 millioner på Miljøverndepartementets budsjett. Dette skulle være en forenkling av den gamle ordningen. Da regjeringen Solberg bearbeidet budsjettet forsvant disse 7 millionene, […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt