Sparebanken Vest

Visjon Vest i Sparebanken Vest deler ut midler til allmennyttige formål.

Midlene fra Visjon Vest skal være med å støtte opp under bankens visjon om å være en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringsliv på Vestlandet.

Søknaden skal inneholde:

  • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
  • Navn, telefon, adresse, e-postadresse
  • Kontaktperson
  • Organisasjonsnummer

Organisasjoner og institusjoner er velkommen til å sende inn søknad om midler til prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april for hovedtildelingen, men det deles også ut noen midler i løpet av året.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finnes på Visjon Vests hjemmesider.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt