Momsfritak for fartøy på minst 15 meter

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 6-9 (1) er omsetning av følgende fartøy fritatt for merverdiavgift:

  • fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet

Fritaket omfatter også driftsutstyr som leveres sammen med slike fartøy.

Videre i Merverdiavgiftsloven § 6-9 (2):

  • skal det ikke betales merverdiavgift for omsetning av tjenester som står i direkte forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av fartøy på minst 15 meter til bruk for persontransport mot vederlag, varetransport, sleping, berging eller redning, isbryting eller fangstvirksomhet.

I henhold til Merverdiavgiftsloven § 7-3 (1):

  • skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av fartøy og driftsutstyr som nevnt i § 6-9 første ledd eller ved gjeninnførsel av slike varer etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet.

Lov om merverdiavgift er bergnet på fartøy i næring/drift og er ikke en lov som er tiltenkt kulturminnevern spesielt. Kontakt fylkesskattekontoret for informasjon om hvordan du skal gå frem.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt