Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, den skal bidra til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping og den skal støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Prosjektet må utløse private midler eller betydelig egeninnsats. Den private andelen av totalkostnaden må være minimum 30 prosent. I den private andelen inngår dugnad, egne materialer og maskiner, egne midler, private tilskudd eller gaver.

Fondet har løpende søknadsfrist, det betyr at det ikke er noen søknadsfrist og at søknadene behandles fortløpende. Det skal fylles ut et eget søknadsskjema. Veiledning finner du på søknadssidene til Norsk Kulturminnefond.

Flere av foreningens medlemsfartøy har fått støtte fra Norsk Kulturminnefond, bl.a. «Brønnes», «Løfjell», «Iona», «Hvaler, «Børøysund», «Johanne Karine», «Solrik», «Lete» og «Søgne».

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt