Kavlifondet

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond (Kavlifondet) støtter  kulturelle tiltak som gir samfunnsmessig berikelse og stimulering. Kavlifondet har et særskilt ønske om å støtte ulike kulturprogrammer knyttet til barn og unge.

Utdelingen av midler til allmennyttige formål har steget vesentlig de siste årene, som følge av en god utvikling i konsernets resultater. I 2011 ble det delt ut 20,6 millioner, noe som er en tredobling siden 2008. Det ventes at beløpet vil stige de neste årene også.

Kavlifondet ønsker å støtte større og langsiktige prosjekter som har en solid, lokal forankring. Fondet støtter ofte prosjekt i oppstartsfasen inntil det enten får midler andre steder eller er selvgående, men noen mottar støtte over mange år. Bidraget Fondet gir, er oftest en pengestøtte, men det kan også være i form av kompetanseoverføring, nettverksbygging eller rådgiving.

Ikke søknadsjema – Søknad sendes per e-post til soknad@kavlifondet.no

Mer info på Kavlifondet.no

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt