Eksempel på søknad i brevs form

 

Sjøblomstens Venner
Postboks 22
78056 RÅDDEFJORDEN

Til…………

                                                                                           Sted og dato

 Søknad om midler til legging av nytt dekk om bord på MS «Sjøblomsten»

Det søkes med dette om midler til å skifte ut legge nytt dekk om bord på MS «Sjøblomsten» da nåværende dekk er lekk. Vi søker om midler på kr.?

(Kort presentasjon av fartøyet)
MS «Sjøblomsten» er en fiskekutter bygget i 1937 i Fauske i Nordland fylke. Fartøyet har hatt få eiere i løpet av sin levetid og fremstår som original da det har vært utført få endringer på fartøyet i løpet av 76 år.

Foreningen Sjøblomstens Venner står i dag som eier av fartøyet. Foreningen overtok fartøyet i 2003 og benytter fartøyet som foreningsbåt og til ulike kulturarrangement i lokalsamfunnet og kommunen ellers, som bl.a. Maritim Dag og ulike skoleprosjekter for barneskolen. «Sjøblomsten» har et aktivt og engasjert lokalsamfunn hvor fartøyet alltid har vært hjemmehørende. Kunnskapen om fartøyet er godt bevart. Sjøblomstens Venner har tidligere fått satt på nytt styrhus etter gamle tegninger. Arbeidet er utført etter antikvariske retningslinjer og fikk støtte fra fylket og Riksantikvaren.

(Beskriv kort hva det søkes midler til)
Foreningen Sjøblomstens Venner søker om midler til å legge nytt dekk på fartøyet. Dekksarbeidet skal jgøres etter antikvariske retningslinjer ved et lokalt verft. Se vedlagt anbud. Det nværende dekket har lekkasjer flere ster, både langs relingen og ved styrhuset. Dekket som eksisterer i dag ble lagt rundt 1985 og er ikke antikvarisk korrekt i forhold til materialvalg eller utførsel.

(Prosjektets gjennomførbarhet)
Foreningen har selv skaffet til veie noe egenkapital for legging av nytt dekk. Fjerning av gammelt dekk vil skje på dugnad. Ny er lovet som gave fra det lokale næringslivet og vil bli satt på plass så snart nytt dekk er ferdig. Det lokale verftet har erfaring med denne typen arbeid samtidig som det gir foreningens medlmmer mulighet til å følge opp arbeidet og være tilgjengelig for avgjørelser underveis.

(Formål med arbeidet/betydningen for gjennomføringen av arbeidet)
Utskifting av dekk er viktig og en prioritert oppgave i foreningen. Et nytt og tett dekk er helt avgjørende for at ikke båten skal få flere råteskader og det vil hindre ytterligere forfall.

Med vennlig hilsen

Sjøblomstens Venner
v/ styreleder
telefonnummer
e-post

Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse med budsjett
Anbud fra verft
Historikk
Foreningens vedtekter
Foto

 

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt