Eksempel på budsjett og finansieringsplan

  • De som gir tilskudd krever et realistisk budsjett. Et godt budsjett gir også et godt inntrykk av søkeren.
  • Sjekk at budsjettet er forståelig for andre. Bruk familien, naboen eller andre til å sjekke om budsjett og søknad er ok.
  • Dersom det er punkter i budsjettet som man ikke forstår ved å lese søknaden, bør disse få en særskilt forklaring.
  • Pass på at det er sammenheng mellom de ulike budsjettpostene og det som er beskrevet i søknaden.
  • Totale utgifter og totale inntekter skal samsvare.

Dette er eksempler på hva et budsjett og en finansieringsplan kan inneholde.

Budsjett Utgifter Finansieringsplan Inntekter
Kjøp av arbeid (se anbud)  kr Dugnadsinnsats  kr
Materialkostnader  kr Tilskudd fra ?  kr
Tilrettelegging  kr Egne midler  kr
Fraktkostnader  kr Sponsor  kr
Leie lokaliteter  kr Kronerulling lokalt  kr
Leie utstyr  kr Eget materiale  kr
Diverse kostnader  kr
Totalt  kr Totalt  kr

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt