Havneavgift

Noen kommuner gir havnekontorene fritak fra havneavgiften for fartøyer som er fredet eller har Riksantikvarens formelle status som vernet skip.

Det er opp til hvert enkelt havnedistrikt å gi fritak fra havneavgiften, men ingen havner er pålagt å gjøre det.

Det finnes ingen etablert ordning for å søke fritak fra avgiften.

Medlemmene oppfordres til å søke sitt havnedistrikt om fritak fra avgiften, gjerne ved å vise til andre havner som er avgiftsfrie for verneverdige fartøyer.

Kontakt kommunen for adressen til ditt havnedistrikt.

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt