Gebyr ISM-revisjon

Rederier som kun eier fartøyer med vernet status er fritatt for gebyr i forbindelse med ISM-revisjon.

Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget allikevel mottar innbetalingskrav ønsker Sjøfartsdirektoratet å kontaktes for å få slettet kravet og oppdatert registeret. Det kan og være lurt å kontakte Statens innkrevingssentral for å sikre at fritaket blir registrert.

Hvis rederiet også eier/disponerer andre skip som ikke har formell status som vernet, vil det ikke være fritak for ISM-revisjon av rederiet.

Ta kontakt med:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

Tlf: 52 74 50 00
www.sjofartsdir.no

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt