Gebyr for besiktigelse, sertifikatutstedelse m.m.

Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad innrømme helt eller delvis fritak for gebyr som utstedes til verneverdige skip.

Dette gjelder førstegangsgebyr, årsgebyr mv. for skip registrert i NOR, for sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige og for ikke-sertifikatpliktige skip som måles.

Se Forskrift om oppkreving av gebyr, § 9.

Dersom rederier eller fartøyer som er fritaksberettiget mottar innbetalingskrav kan man søke Sjøfartsdirektoratet om fritak.

Send søknad til:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

eller på epost til: post@sdir.no

Tlf: 52 74 50 00
www.sjofartsdir.no

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt