Bergesens Almennyttige Stiftelse

Bergesens Almennyttige Stiftelse gir støtte til humanitære og kulturelle tiltak i Norge.

Søknaden må inneholde:

  • Presis og oversiktlig prosjektbeskrivelse
  • Søknadssum
  • Budsjett som viser prosjektets kostnader
  • Finansieringsplan som viser egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, samt all annen økonomisk støtte som forventes
  • Informasjon om kvalifikasjonene til prosjektets deltakere
  • Om nødvendig, referanser eller anbefalinger
  • Kontaktinformasjon

Det er ingen søknadsfrist, men behandles av styret i den rekkefølgen søknadene kommer inn. Styret har vanligvis 5-6 møter i året.

Mer informasjon finnes på stiftelsens hjemmesider.

Foreningens medlemsfartøy «Skreien I» fått tildeling herfra, og foreningen mottok midler til Medlemsmatrikkel.

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt