Refusjon av avgifter

Det gis refusjon for innbetalt avgift på følgende:

  • avgift på elektrisk kraft
  • grunnavgift på mineralolje
  • avgift på smørolje mv
  • CO₂-avgift på mineralske produkter
  • svovelavgift

Reglene er endret og Skatteetaten har tatt over ansvar og behandling fra Toll og Avgift. Der det er aktuelt for det enkelte fartøy, kan søknad sendes Skatteetaten. Skjemaer kan lastes ned på Skatteetatens hjemmeside.

Informasjon om refusjon finner du hos Skatteetaten.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt