Støtte til vern

Det finnes ulike økonomiske støtteordninger hvor eiere av verneverdige fartøyer kan søke tilskudd til restaurering, vedlikehold eller andre prosjekter tilknyttet fartøyene.

Mest kjent og benyttet er tilskuddsordningen til Riksantikvaren, men det finnes også andre offentlige og private muligheter for fartøyvernprosjektene.

Noen av de mest kjente og brukte ordningene finner du beskrevet i menyen til venstre.

Trosser og rep

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt