Bergesens Alm. Stiftelse

Bergesenstiftelsen har som formål å fremme almennyttige prosjekter i Norge. De støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. Les mer i vedtektene om stiftelsens formål.

Les godt igjennom retningslinjene før du starter søknadsprosessen. Da får du god oversikt over hvilke formelle krav Bergesenstiftelsen stiller til søknad og rapportering.

Søknaden må inneholde:

 • Presis og oversiktlig prosjektbeskrivelse
 • Sammendrag av prosjektbeskrivelsen
 • Søknadssum
 • Budsjett som viser prosjektets kostnader
 • Budsjett for bruk av støtten fra Bergesenstiftelsen
 • Finansieringsplan som viser egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, samt all annen økonomisk støtte som forventes. Bergesenstiftelsen ser positivt på at søkere henvender seg til flere potensielle støttespillere.
 • Tidspunkt for gjennomføringen
 • Informasjon om samarbeidspartnere
 • Informasjon om kvalifikasjonene til prosjektets deltakere
 • Informasjon om søker/prosjektansvartlig (med CV)
 • Om nødvendig, referanser eller anbefalinger
 • Bilder
 • Kontaktinformasjon
 • Om prosjektet/søker har mottatt støtte fra Bergesenstiftelsen tidligere (år og tittel)

Bergersenstiftelsen har 4 søknadsfrister i året, disse opplyses om på deres hjemmesider. Merk at du må søke i god tid før prosjektstart, da stiftelsen ikke gir støtte til prosjekter etterskuddsvis.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes på stiftelsens hjemmesider.