Sikkerhetskurs

Sesongarbeidere på charterbåter og lignende fartøyer under 300 br.reg.t, som opererer i fartsområde 1 i perioden 1. mai til 30. september, trenger ikke fullt sikkerhetskurs.

Sjøfartsdirektoratet har innført en ordning med et begrenset sikkerhetskurs på 32 timer med teori og praktiske øvelser, som går over tre dager.

Kurset kan legges opp slik at instruktører fra et godkjent sikkerhetssenter gir undervisning der hvor båtene oppholder seg i to dager. Kursdeltagerne må tilbringe én dag på selve sikkerhetssenteret.

Kontakt din kursarrangør og sjekk om de kan tilby denne typen kurs.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt