Litteratur

Her vil vil legge ut linker til relevant litteratur som enten er tilgjengelig over nett eller kan bestilles i papirformat. Send gjerne gode forslag til post@norsk-fartoyvern.no.

Det frivillige fartøyvernet i Noreg – Historisk bakgrunn, omfang og motivasjon. Doktoravhandling av Erik Goth Småland, Göteborgs Universitet, utgitt i 2020. Kan lastes ned her

Flytende kulturminner, en innføring i fartøyvern. Utgitt av Riksantikvaren i 1998. Boken kan bestilles fra Hardanger fartøyvernsenter på 

Elektroniske publikasjoner (også tilgjengelig på bibliotek i papir)

Trykk på bildet for å lese heftet

resolverresolver-1resolver-2

Skjermbilde 2015-01-20 kl. 16.05.33

 

Fartøyvernsentrenes faktaark omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy. Her finnes masse bra og praktisk informasjon. Fartøyvernsentrenes fellesråd er samarbeidsarena for de tre fartøyvernsentrene i Norge. Rådet arbeider med felles utfordringer i fartøyvernet, og hvordan sentrene i størst mulig grad kan bidra til et mest mulig formålstjenlig fartøyvern i Norge. Rådet utarbeider bl.a. faktaark som omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy. Her kan du laste ned disse, og andre publikasjoner fartøyvernsentrene mener kan være av interesse.

Last ned faktaarkene her (scroll ned til faktaarkene under feilmeldingen)

Utenlandsk litteratur:

National Historic Ships UK er en statlig finansiert, uavhengig organisasjon som rådgir britiske nasjonale og lokale myndigheter, finansiører og de frivillige i alle saker knyttet til historiske fartøy i Storbritannia.

De har tilgjengelig følgende av relevans for oss, gratis til nedlasting; Recording and deconstruction of historic vessels og boken Conserving Historic Ships som kan bestilles her

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt