Litteratur

Her vil vil legge ut linker til relevant litteratur som enten er tilgjengelig over nett eller må/kan bestilles i papirformat. Send gjerne gode forslag til post@norsk-fartoyvern.no.

Den kanskje viktigste boken i fartøyvernet er Flytende kulturminner, en innføring i fartøyvern utgitt av Riksantikvaren i 1998. Boken kan bestilles fra Hardanger fartøyvernsenter på  og koster 200 kr.

 

 

 

 

 

Elektroniske publikasjoner (også tilgjengelig på bibliotek i papir)

Trykk på bildet for å lese heftet

resolverresolver-1resolver-2

Skjermbilde 2015-01-20 kl. 16.05.33

 

Fartøyvernsentrenes faktaark omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy. Her finnes masse bra og praktisk infromasjon. Fartøyvernsentrenes fellesåd er samarbeidsarena for de tre fartøyvernsentrene i Norge. Rådet arbeider med felles utfordringer i fartøyvernet, og hvordan sentrene i størst mulig grad kan bidra til et mest mulig formålstjenlig fartøyvern i Norge. Rådet utarbeider bl.a. faktaark som omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy. Her kan du laste ned disse, og andre publikasjoner fartøyvernsentrene mener kan være av interesse.

Last ned faktaarkene her

 

 

Utenlandsk litteratur:

National Historic Ships UK er en statlig finansiert, uavhengig organisasjon som rådgir britiske nasjonale og lokale myndigheter, finansiører og de frivillige i alle saker knyttet til historiske fartøy i Storbritannia.

De har tilgjengelig følgende av relevans for oss, gratis til nedlasting; Recording and deconstruction of historic vessels

..og boken Conserving Historic Ships kan bestilles her

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt