Fartøyvernets ABC 2017

Foreningen holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Thon Hotell Oslo Airport 24. – 25. november. Bakgrunnen for kurset var ønske om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren. Det var plass til 30 deltakere, og kurset ble raskt fylt opp. Her var det første mann til mølla og venteliste som gjaldt.

Fredag orienterte Morten Hesthammer, styreleder i foreningen og verftsformann på Hardanger Fartøyvernsenter, om fartøyvern og antikvariske retningslinjer. Deretter holdt Hedda Lombardo, generalsekretær i foreningen, et innlegg om organisering og organisasjonsarbeid. Etterpå var det middag og tid for sosialisering.

Lørdag morgen startet tidlig med en liten film fra fjordabåttur til Fedje i sommer. Deretter hadde Morten Hesthammer et innlegg om bestillerkompetanse og kostnadoverslag. Videre holdt Nils Marius Johansen et innlegg om sikring og vedlikehold. Rådgiver i foreningen, Rune Nylund Larsen, orienterte om hvordan skaffe midler til fartøyvernprosjekter før Nils Marius fortsatte med et innlegg om dokumentasjon. Etter lunsj orienterte Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter om kontraktsinngåelse. Tilslutt var det en grundig og flott presentasjon om restaureringsprosessen av «Mohawk» ved .

Den store oppslutningen og den positive tilbakemeldingen fra deltakerne viser at det er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet.

Nedenfor finner du presentasjonen fra Fartøyvernets ABC 2017:

 

Antikvarisk vern

Organisering og organisasjonsarbeid

ABC, Bestillerkompetanse 1

ABC, Kostnadsoverslag

Søke tilskudd

Kontraktsinngåelse

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt