Fartøyvernets ABC 2014

Fartøyvernets ABC 2014

Skaffe midler til vernede fartøy. Fokus på søknadskriving.

Innledere fra bl.a. Riksantikvaren, Kulturminnefondet og Fartøvernsentrene snakket om:
Tilskud og retningslinjer fra Kulturminnefondet
Tilskud og retningslinjer fra Riksantikvaren
Tilskud fra andre fond og stiftelser
Erfaring fra ett omfattende restureringsprosjekt

Last ned innleggene her:

Torstein Arisholm, Sophie Gjesdal Noach – Norsk kulturminnefon NFF 19.09.2014_Foredrag_utsendelse

Chrisitan Lien Jensen – Norsk Forening for Farøtyvern /stotte-til-vern/

Tom Berland –  Jekta Pauline Jekta Pauline – 19sept2014

Mari Søbstad Amundsen – Riksantikvaren Riksantikvaren – utforming av søknader – endelig

Program Fartøyvernets ABC 2014

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt