Dispensasjoner og unntak

Her er en oversikt over dispensasjoner og unntak.

Unntak fra forbud mot fritidsfiske fra strukturerte vernede fiskebåter. 

Vernede fiskefartøy eies i det vesentlige av frivillige organisasjoner og stiftelser. Inntekter er avgjørende for vedlikehold og istandsetting av de fartøyer det gjelder. Det er i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- eller kystfiskeflåten. Det har nå blitt gjort endringer i regelverket som unntar vernede fiskefartøy fra forbudet hva gjelder fritidsfiske.  Alle begrensninger som gjelder for fritidsfiske i eller i medhold av havressursloven vil for øvrig også gjelde for disse fartøyene.

Det er viktig at de som har tinglyste forbud mot å fiske først må sørge for å få dette fjernet.

Les forskfiften her: Kgl.res. (L)(882829),

Riksantikvarien har kommet ut med listen over værnede fiskefartøy som også har forbud mot å fiske. Fartøyene på listen kan nå søke om å få drive fritidsfiske.Oversikt over kondemnerte og strukturerte fartøy med vernestatus

 

Unntak fra borvaktsalarm

Ifølge Forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger 15.09.2014, § 18.Brovaktalarm (tidligere i forskrift nr 701, 15. september 1992) skal alle passasjerskip og lasteskip over 150 brt ha brovaktsalarm. Det er to unntak som er relevante for oss:

b) passasjerskip med kontinuerlig brovakt bestående av minst to personer

c) skip med passasjersertifikat som fører 12 eller færre passasjerer, og som ikke er hurtiggående fartøy.

Derfor må en søknad om dispesasjon for de fartøy som fører flere enn 12 passasjerer inneholde en beskrivelse om hvordan det alltid er to personer på broa.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å se eksempler på dispensasjoner for brovaktsalarm.

 

 

 

 

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt