Delebanken og faktaark

Delebanken.no er resultat av et samarbeid mellom Nordnorsk Fartøyvernsenter (NNFA)Hardanger Fartøyvernsenter (HFS)Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF)Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) og Riksantikvaren (RA). I fartøyvernet har det lenge vært et problem å finne autentiske deler til restaureringsprosjektene. Delebanken skal gjøre dette lettere.

Delebanken.no  (er for øyeblikket ute av drift)
I forbindelse med delebanken.no finnes det også en aktiv Facebookgruppe

Faktaark: Fartøyvernsentrenes Fellesråd er samarbeidsarena for de tre fartøyvernsentrene i Norge. Rådet arbeider med felles utfordringer i fartøyvernet, og hvordan sentrene i størst mulig grad kan bidra til et mest mulig formålstjenlig fartøyvern i Norge. Rådet utarbeider bl.a. faktaark som omhandler vedlikehold av eldre båter og fartøy.  Disse kan du laste ned sammen med andre publikasjoner fartøyvernsentrene mener kan være av interesse.

Last ned faktaarkene her (scroll ned til faktaarkene under feilmeldingen)

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt