Råd om vern

På disse sidene vil vi prøve å samle relevant informasjon om råd og veiledning om hvordan man kan verne og vedlikeholde veteranfartøy, om sikkerhet, sertifisering og andre forskrifter.

Både Norsk Forening for Fartøyvern, Riksantikvaren og Kulturminnefondet etterstreber antikvarisk vernAntikvarisk vern er grunnpilaren i norsk fartøyvern og ligger også til grunn for Riksantikvarens tildelinger, men det finnes ingen fasit for hva som er antikvarisk vern. Oppfatningen i miljøet kan endre seg over tid, eller manglende fokus kan føre til en gradvis glidning vekk fra gode antikvariske vernerutiner. Foreningen mener derfor det må foregå en løpende diskurs om hva som er godt antikvarisk vern for å opprettholde gode rutiner og bevissthet om antikvarisk vern.

Fartøyvernsentrene kan være behjelpelige når det gjelder antikvarisk vern av ditt fartøy:
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
Hardanger Fartøyvernsenter
Nordnorsk Fartøyvernsenter og båtmuseum

P1010344

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt