Valgkomité

Valgkomiteen for styret 2021 har følgende sammensetning:

Leder

Viggo Nonås
Tlf: 901 55 067
Epost: vnonaas(at)online.no

Representerer fartøyet «Vestgar»

Øvrige medlemmer

Georg Jensen
Tlf: 415 84 597
Epost: geojense(at)online.no

Representerer fartøyet «Mjøsfærgen»
Kjetil Skogdalen
Tlf: 951 26 051
Epost: kjetil.skogdalen(at)gmail.com

Representerer fartøyet «Engebret Soot»

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt