Om Norsk Forening for Fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern er en landsomfattende interesseorganisasjon for verneverdige fartøyer. Foreningens oppgave er å fremme bevaring av fartøyene etter antikvariske retningslinjer og ivareta de frivilliges interesser. Foreningen ble etablert i 1985.

Foreningen er i dag en paraplyorganisasjon for 191 selvstendige fartøy. Medlemsfartøyene utgjør en variert samling av dekkede eller større åpne fartøyer som:

  • fiskefartøyer
  • redningsskøyter
  • galeaser
  • jakter
  • slepebåter
  • passasjerskip

Fartøyene er lokalisert over hele landet og om lag 10000 personer er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt