Veteranfartøy i Bergen. Foto: Hedda Lombardo

Verneverdige fartøy i budsjetttrøbbel

Vernede skip, historiske industrianlegg og museumsjernbaner har lenge hatt en ordning med refusjon av CO2-avgiften. Regjeringen Stoltenberg foreslo i statsbudsjettet en omlegging av denne veletablerte ordningen. Man la inn et tilskudd på 7 millioner på Miljøverndepartementets budsjett. Dette skulle være en forenkling av den gamle ordningen. Da regjeringen Solberg bearbeidet budsjettet forsvant disse 7 millionene, […]

Fortsett å lese ·
Randsfjordferja

«Brandbu» og «Randsfjordferja» på land

Lasteskipet ”Brandbu” og ”Randsfjordferja” blir i dag løftet på land i Røykenviken i Randsfjorden. ”Brandbu” blir liggende der til det er ferdig restaurert og igjen kan seile på Randsfjorden, mens ”Randsfjordferja” skal videre transporteres til slippen på Minnesund.   ”Brandbu” er i dag det eneste gjenværende lasteskipet bygget for trafikk på ferskvann i Norge. ”Randsfjordferja” […]

Fortsett å lese ·
Johannes_Rortveit

Riksantikvarens kulturminnepris

Johannes Rørtveit fikk Riksantikvarens kulturminnepris for sin innsats for kystkulturen. Han har hele sitt liv engasjert for kystkulturen som forfatter, frivillig arbeid og restaurering av fartøy og bygninger. Særlig har hans engasjement for gamle fartøy vært en drivkraft for å sette i stand den nå vernede jakten Anne Bro, bygd i 1911, en av de […]

Fortsett å lese ·
Hedda Lombardo

Ny generalsekretær

Hedda Lombardo blir ny generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern. Hedda har lang erfaring med organisasjonsarbeid i foreningen og har et stort nettverk i fagmiljøet. Hedda var våren 2012 ferdig med en master i styring og ledelse og er klar for nye arbeidsoppgaver som generalsekretær. Hedda tiltrer stillingen umiddelbart.  

Fortsett å lese ·
P1000854

Endringer i statsbudsjettet for vernede fartøy

Ny regjering har i dag kommet med endringsforslag til statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at det ikke gis kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for CO2- avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, elavgift og NOx-avgift for verneverdige fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og museumsjernbaner.

Fortsett å lese ·
Budsjetthøring

Budsjetthøring på Stortinget

Foreningen var på høring i energi- og miljøkomiteen i forbindelse med behandling av  Statsbudsjettet 7. november. Foreningen ba komiteen om et regelverk med samme mulighet til å få grunntilskudd vurdert som andre kulturvernorganisasjoner. Slik vil foreningen få de samme økonomiske fordelene og mulighet for å tilrettelegge for økt frivillig arbeid. Se opptaket fra Stortingets videoarkiv […]

Fortsett å lese ·
SJokurs

Usynlig kystkultur

NRKs Kulturnytt med Tore Friis Olsen, Olemic Thommessen og Roy Jacobsen tar opp mulig avlysning av Forbundet KYSTENs Tokt 2014 og usynliggjøring av kystkultur i Grunnlovsjubileet. Hør radioprogrammet Kulturnytt.  

Fortsett å lese ·
Faxsen

Kulturseilas med «Faxsen»

Bli med på en uforglemmelig tur med ”Faxsen” neste sommer. Kulturseilasen går fra Bodø til via Kvitsjøen og kanalsystemene mellom Bolomsk og St. Petersburg til Oslo for deretter å fortsette reisen langs norskekysten hjem til Bodø. Detaljert seilingsplan for hele turen og ytterligere informasjon finner du på «Faxsens» hjemmeside. Avgang Bodø 10.juni 2014, ankomst Oslo […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt