Vulcanus

Kjennings­signal:JXDR
Hjemmehavn:,
Bygget:1959
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:27,92m
Brutto­tonnasje:142
Vernet år:2010
Hjemmeside:vulcanus.no
Bilde av fartøyet Vulcanus

Foto: Utlånt av eier

Historikk

«Vulcanus» ble bygget av Det Bergenske Dampskipsselskap som havneslepebåt for bruk i Bergen i 1959, men var i bruk langs hele kysten. I 1986 ble fartøyet overtatt av Buksér og Berging og i 2009 ble «Vulcanus» kjøpt av nåværende eier, Vulcanus Taubåtkompani.

«Vulcanus» var med 950 hk motor en av de kraftigste slepebåtene på kysten. Foruten tjeneste for eierselskapet ble den derfor satt inn også for andre, spesielt i forbindelse med tunge slep og større havarier. «Vulcanus» har i løpet av 50 år gjennomgått kun minimale forandringer. Bortsett fra skrogfargen er den stort sett som før. Det aller meste av skipets utstyr er fortsatt om bord og i fullt operativ stand.

Eiers formål er å sikre, vedlikeholde, drifte og holde «Vulcanus» sertifisert som taubåt. Arbeidet skal gjøres etter antikvariske prinsipper, og båten skal tilbakeføres og holdes i mest mulig original stand slik den var i BDS sitt eie.

Driften av båten som aktiv veterantaubåt skal skje på en skånsom måte som ikke går på bekostning av de antikvariske verdier. Båten skal ha hjemmehavn i Bergen.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt