Vestgar

Kjennings­signal:LMEA
Hjemmehavn:,
Bygget:1957
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:35,23m
Brutto­tonnasje:220
Vernet år:2008
Hjemmeside:
Bilde av passasjerfartøyet Vestgar fra 1957

Foto: Utlånt av eier

Historikk

MS «Vestgar» ble bygget  på P. Høivolds Mek. Verksted  i Kristiansand som byggnr. 12 og overlevert til Øygardsbåtane L/L i 1957. Fartøyet blei satt inn i båtselskapets langrute, fra Bergen og til nordre Fjell kommune og helt ut til siste utpost i Øygarden kommune, Nordøysund.

I 1979 gikk fartøyet i opplag  og fikk endret navn til «Vestgar Senior». Senere samme år ble fartøyet solgt til Pinsemenigheten Filadelfia i Oslo og fikk etter hvert navnet «Fredsbudet».

Fram til 2007 ble fartøyet brukt som kirkeskip langs hele Norskekysten, men ble deretter solgt til Øygardsbåtane AS på Sotra med tanke på å bevare båten som et flytende kulturminne. Av endringer er salong på øvre dekk forlenget og skorsteinen er også flyttet akterover i 1979/80. Mast og bom ble fjernet i 1989.

«Vestgar» skal tilbakeføres til 1979, og fartøyet er forholdsvis inntakt hva gjelder valgte epoke for bevaringen.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt