Tokai

Kjennings­signal:
Hjemmehavn:,
Bygget:1914
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:17,45
Brutto­tonnasje:34,86
Vernet år:2013
Hjemmeside:

Historikk

”Tokai” er en kravellbygd kutter bygget av Johan Nerhus ved Tollevsverftet i Hardanger i 1914. Fartøyets første navn var ”Forsøk”, var rigget som galeas og hadde en motor på 30 HK.  Kutteren har deltatt i mange typer fiske, hovedsakelig langs norskekysten. En periode fisket den aktivt i havområde Fladen til Shetland. Den deltok i sildefiske og størjefangst på 1960-tallet. Etter en periode på Møre ble fartøyet på 1970-tallet solgt og brukt som reketråler. Så fulgte en tid med garn- og notfiske, hovedsakelig i området Lofoten og Vesterålen. Den ble forlenget for andre gang i 1994, fikk installert en Catepillar D-353 og rigget for snurrevad. Med Sørøya som hjemhavn ble fartøyet driftet hovedsakelig på Nordkappbanken frem til den ble strukturert. Fartøyet ble overført til dagens eier, Foreningen Stauper i Sandefjord, i 2008. I 2013 fikk ”Tokai” Riksantikvarens status som vernet skip. Eiers formål er å tilby fisketurer for et bredt publikum og på den måten sikre driften av fartøyet etter bevaring ved aktiv bruk av fartøyet.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt