Svanhild

Kjennings­signal:LIPQ
Hjemmehavn:,
Bygget:1889
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:76'
Brutto­tonnasje:57
Vernet år:2001
Hjemmeside:svanhild.no
Bilde av fartøyet Svanhild

Foto: Ukjent, utlånt av Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Historikk

Galeas «Svanhild» ble bygd i Stangvik i Surnadal, Møre og Romsdal, i 1889. Konstruktør var Jon Børve. Fartøyet var opprinnelig rigget som jakt.

Fartøyet gikk opprinnelig i fart mellom Kristiansund og Nord-Norge for oppkjøp, salting og tørking av fisk. Fartøyet ble opp gjennom årene brukt i fraktfart langs kysten med base i Kristiansund.

I 1926 ble «Svanhild» rigget om fra jakt til galeas. I 1936 fikk den installert motor og ble deretter gradvis nedrigget. Fartøyet havarerte og sank i 1964, men ble hevet og reparert, samt i satt ny motor, en 180 Hk Caterpillar. I 1975 ble «Svanhild» kjøpt av en gruppe private i Kristiansund med tanke på restaurering.

I 1983 ble den solgt til Florø. Ferdig restaurert ble den brukt til jordomseiling i perioden 1985-1988. Fartøyet gjennomgikk i senere år en ny og gjennomgripende restaurering. «Svanhild» er nå sertifisert som opplæringsfartøy. Fartøyet eies av Stiftinga Svanhild og administreres av Kystmuseet i Sogn og Fjordane.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt