Solli

Kjennings­signal:LKVC
Hjemmehavn:,
Bygget:1908
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:47,5'
Brutto­tonnasje:
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Solli

Foto: Per Kristian Rognes

Historikk

RS «Solli» ble bygd av Colin Archer i Larvik i 1908 som redningsskøyte nr. 21 for Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR). Fartøyet ble rigget som ketch. «Solli» var i aktiv tjeneste som redningsskøyte frem til 1939. For det meste var skøyta stasjonert på kysten av Trøndelag og Helgeland; i Mausundvær, Bogøyvær, Aasvær, Trena, Skibåtsvær og Sør-Gjeslingan. Etter denne tid var fartøyet reserveskøyte under navnet «Anton Paulsen», oppkalt etter Redningsselskapets mangeårige formann.

«Solli» reddet 11 fartøyer og 30 mann, assisterte og slepte i havn 1291 fartøyer. I 1948 ble skøyta solgt til losvesenet og ble først stasjonert på Grip, under navnet «Grip», og deretter i Kristiansund, under navnet «Kristiansund». Losvesenet solgte skøyta i 1968 og fartøyet var senere eid av flere.

I perioden 1941-43 ble redningsskøyta ombygd og fikk styrehus og det ble installert motor. I 1953 ble denne motoren byttet ut med en Union semidiesel. Skøyta har nå en Ford Marinediesel.

I 1976 ble «Solli» kjøpt av Erik Holo, Skåla. Fartøyet har deretter gjennomgått en omfattende restaurering med utgangspunkt i originalutgaven fra 1908. «Solli» er i dag basisen i selskapet Solli-adventure som drives av Erik Holo. Selskapet tar med grupper på opplevelsesturer i båt, på fjord og fjell med utgangspunkt i den gamle redningsskøyta RS 21 «Solli».


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt