Skreien

Kjennings­signal:LKOQ
Hjemmehavn:,
Bygget:1909
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:60,85'
Brutto­tonnasje:44
Vernet år:1990
Hjemmeside:skreiein.com

SJ Skreien. Foto: Pål Larsen

Historikk

Seiljakta «Skreien» ble bygd på Mellemværftet, Kristiansund, i 1909 av Peter Eriksen for Konrad Skarsvåg, Åfjord. «Skreien» ble brukt i slofarta hvor fartøyene seilte til Lofoten og kjøpte fisk som ble saltet og tørket og senere eksportert.

Da slofarta tok slutt gikk «Skreien» med løsgods på kysten. Etter noen år ble fartøyet solgt til Anton Børe, Hitra, som hadde fartøyet frem til 1933, da det ble solgt til Jon Selvåg, Hitra. I 1940 ble fartøyet solgt til brødrene Brækkan, Namdalen. I disse årene ble det trolig gjort en del endringer i overbygg og rigg, samt at motor ble installert. «Skreien» ble solgt til Hitra i 1952 av Einar Eidsvåg og Arne Sørensen. I 1958 ble den solgt til Ola Vorpvik, Stjørna, omdøpt til «Stjørnfjell» og brukt i sandføring. I 1966 kjøpte Kåre Mellemsæter jakta, endret navnet til «Anne Karin» og benyttet til frakt av fôrmel og løsgods. Nåværende eier, Freddy Larsen, Brevik, kjøpte fartøyet i 1975 og gav det navnet «Skreien 1». Formålet er å bevare en av de sist bygde jakter og føre det tilbake til utformingen fra 1909.

Ved overtagelse hadde «Skreien» stort styrhus med bysse og messe på dekk, styrhus og bestikk oppe, stor lasteluke på dekk og mast med hydrauliske bomsvingere og ankervinsj. Akterlugaren fra 1909 var fortsatt intakt. Styrhuset er revet, motoren tatt ut og mast og jernluke demontert. Ny aktre lasteluke og nytt dekkshus er montert over lasterommet. Mast er reist i det gamle mastesporet, og stående rigg, baugspyd og klyverbom montert. Det er gjort noen utskiftninger på akterspeil, rekkestøtter, skansekledning og rekke. I lasterommet er det lagt garnering og ny inredning.

I 1999 var restaureringen bortimot fullført, da det ved slippsetting ble det avdekket skrogskader forårsaket av råte og bordverksbiller. Utbedring av skadene har pågått siden. «Skreien» har gjennomgått store utskiftninger i skrog og dekk. Ny mast og rundholter ble montere, og «Skreien» kom på vannet i 2009.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt