Sira

Kjennings­signal:LDRP
Hjemmehavn:,
Bygget:1940
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:13,5 m
Brutto­tonnasje:20,1
Vernet år:2014
Hjemmeside:

Historikk

«Sira» er bygget i 1940 som «Utsira» på Farsund Slip og Mek. Verksted som losbåt. Som losbåt representerer L/S «Sira» en båttype som har vært særdeles viktig for norsk og internasjonal skipsfart. Fra åpne losskøyter i eldre tid, med stadig konkur-ranse mellom losene i et uregul-

ert marked, utviklet det seg solide, raske seilbåter. Etterhvert overtok motoren også for denne båttypen og «Sira» representerer en epoke i Utsirasamfunnets historie der los- virksomhet berørte svært mange familier.

«Sira» er bygget i eik på eik. Båten er spesialbygget for det værharde Utsira. Som ny var dette det første losfartøyet levert med styrhus, noe mange loser var skeptiske til siden losbåtføreren dermed ikke hadde den nødvendige oversikten. Etter flere år som fritidsbåt ble båten kjøpt tilbake til Utsira i 2005. Eierne gjennomførte en omfat- ende restaurering og tilbakeføring

til losskøyte over to år i samarbeid med Riksantikvaren. Ved befaring i 2013 konkluderer Riksantikvaren at arbeidet er utført etter antikvariske prinsipper og i god håndverkstradisjon. Riksantikvaren tildelte «Sira» status som vernet skip i 2014.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt