Rapp

Kjennings­signal:LE2775
Hjemmehavn:,
Bygget:1913
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:14,98m
Brutto­tonnasje:24,84
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Rapp

Foto: Utlånt av eier

Historikk

MS «Rapp» er en kravell bygget skøyte fra 1913. Båten ble bygget i Risør på bestilling fra Sverige, men ble i 1916 innkjøpt til Austevoll i Hordaland.

Fartøyet har blitt brukt til brislingsfiske, sildefiske, frakt av sild og fiskeoppdrett fram til tidlig 1990- tallet. Da var fartøyet i elendig forfatning og omfattende reparasjoner ble gjort i de neste 10 år med tanke på å bevare fartøyet. Deretter ble fartøyet brukt som turbåt fram til dagens eier overtok fartøyet i 2008.

«Rapp» har hjemhavn i Stavanger og er under restaurering til det utseende og funksjon båten hadde i 1955. Eiers formål er å bevare fartøyet som kulturminne og drifte det gjennom turisme, kulturformidling og charter.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt