Polstjerna

Kjennings­signal:LGQT
Hjemmehavn:,
Bygget:1949
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:95'
Brutto­tonnasje:129
Vernet år:1995
Hjemmeside:uit.no
Bilde av fartøyet Polstjerna

Foto: Per Kristian Rognes

Historikk

MS «Polstjerna» ble bygd ved K. Christensen & Co Båtbyggeri på Moen ved Risør i 1949 for Halfdan Jacobsen i Tromsø.

Fartøyet ble bygget som selfanger og for fiske. Fatøyet er i en årrekker brukt som selfanger i Vesterisen og har vært brukt i storsildfiske, feitsildfiske, loddefiske og torskefiske ved Grønnland. MS «Polstjerna» har også vært benyttet ved vitenskapelige ekspedisjoner i Svalbardområdet.

«Polstjerna» fikk installert en 300 Hk Crossley som ny. Denne motoren ble skiftet ut med en 400 Hk Wichmann i 1964. Fartøyet ble også utstyrt med storseil, fokk og mesan. I 1976 ble det bygd nytt overbygg i aluminium. «Polstjerna» gikk ut av aktiv bruk i 1981 og Halfdan Jacobsen var sterkt engasjert i bevaringen av fartøyet til han døde i 2002.

Stiftelsen MS Polstjerna fikk fartøyet «landsatt» i tørrdokk med overbygg av glass i Tromsø havn for varig bevaring. Fartøy og bygg ble per 01.01.2010 overdratt fra Stiftelsen MS Polstjerna til Universitetet i Tromsø.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt