Neptun III

Kjennings­signal:LE3134
Hjemmehavn:
Bygget:1950
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:44,5'
Brutto­tonnasje:
Vernet år:2006
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Neptun III

Foto: Utlånt av eier

Historikk

Neptun III ble bygd i 1950 av Gregersens båtbyggeri i Risør. Neptun III er den siste båten som ble bestilt av Neptun Vannbåtene med Olsen som reder.

Det var en kraftig båt som hadde stor kapasitet i vannrommet på 34 kubikk. Ved hjelp av en 2-sylinder Rapp maskin på 100hk med vridbare propellvinger kunne hun dra rundt på det meste inne i fjorden.

Oslo Havnevesen og Neptun III har hatt et langt samarbeidet der Neptun III stort sett har vært brukt som fast slepebåt til gamle OsloKrana. Båten har også vært brukt til buksering, dumpelørjer og andre typer lektere. Da Gjøa kom tilbake til Norge ble hun slept av Neptun III til Bygdøynes.

Fartøyet fikk Riksantikvarens status som verneverdig i 2006.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt