Mette Meng

Kjennings­signal:BAD214
Hjemmehavn:,
Bygget:1922
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:14,2m
Brutto­tonnasje:18
Vernet år:
Hjemmeside::
kanalmuseet.no/ms-mette-meng/: http://www.kanalmuseet.no/ms-mette-meng/
Bilde av fartøyet Mette Meng

Foto: Stiftelsen DS Engebret Soot

Historikk

MS «Mette Meng» er en slepebåt i stål, bygd som byggnummer 38 ved Glommen Mek. Verksted i Fredrikstad i 1922. Som nybygd hadde fartøyet navnet DS «Frank».

Fartøyet gikk i tjeneste som slepebåt i ytre Oslofjord frem til februar 1946. Da ble båten kapret av hjemmefronten og ført til Sverige sammen med 11 andre fartøy. Dette ble gjort for å hindre tysk skipsfart og troppeforflytninger langs norskekysten mot slutten av 2. verdenskrig.

Etter krigen returnerte fartøyet til Norge, og ble i 1947 solgt og overført til Haldenvassdraget som tømmersleper under navnet DS «Mette Meng». Som den eneste av dampbåtene ble «Mette Meng» i 1963 ombygget til dieseldrift og samtidlig modernisert. Fartøyet var i aktiv tjeneste som tømmersleper på Haldenvassdraget fram til fløtingen opphørte i 1983.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt