Kjartan

Kjennings­signal:LLRL
Hjemmehavn:,
Bygget:1946
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:53,4'
Brutto­tonnasje:38,12
Vernet år:2001
Hjemmeside:Kjartan Store Norske Leksikon
Bilde av fartøyet Kjartan

Foto: Ukjent. Utlånt av Vadsø Museum

Historikk

«Kjartan» ble bygget i Risør i 1946, antagelig som en redningsskøyte. Etter andre verdenskrig var det stor mangel på fiskebåter i Finnmark og båten kom derfor til Havøysund i 1946. Den første eieren var Alrik Karlsen, Lebesby kommune.

I 1955 kjøpte familien Bietilæ båten og tok den med til Vadsø. Familien Bietilæ hadde drevet fiske i Kjøllefjord med M/K «Stenstrand», båten som familien hadde bygget i fjæra nedenfor huset i løpet av årene 1916-1918. Men «Kjartan» var også kjent fra fisket i Varangeren. Siden har «Kjartan» vært i familiens eie inntil den ble reddet fra senking i siste sekund i 1987. Fartøyet ble overdratt museet vederlagsfritt.

Etter at museet overtok båten, ble den liggende til kai i Vadsø en stund før den hadde et opphold ved Varanger Maritime i Bugøynes. «Kjartan» ble slept til Gratangen Fartøyvernsenter i november 1996 for restaurering. Arbeidet med båten fortsatte i perioder og var avhengig av tilskudd fra Riksantikvaren. Hele 4 millioner kroner ble brukt på restaureringen.

M/K «Kjartan» har en original 2 sylinder Brunvold på 125 hk fra 1954 med typebenevnelse «2 L» og produksjonsnummer 1122. Opprinnelig var båten utstyrt med en 50 hk Union, som ble satt inn i M/K «Stenstrand». Ved restaureringen av «Kjartan» ved Gratangen Fartøyvernsenter ble det plukket deler fra hele 3 andre Brunvollmotorer for å få «Kjartan» til å gå for egen maskin med den originale lyden.

«Kjartan» kom sommeren 2006 tilbake til Vadsø. Den eies i dag av Vadsø kommune og drives som en museums/fritidsbåt av Varanger museum avd. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Båten er blitt svært populært blant folk.

Venneforeningen har det daglige ansvaret og vedlikeholdet på båten, og «Kjartan» får stadig nye venner. Venneforeningen  møtes med jevne mellomrom for å jobbe med båten. Av og til tar de båten på mindre turer på fjorden. Når museet skal ut med utstillinger eller delta med båten ved ulike arrangement, stiller venneforeningen som mannskap.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt