Iona

Kjennings­signal:LAUQ
Hjemmehavn:
Bygget:1944
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:50,05'
Brutto­tonnasje:32,11
Vernet år:2001
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Iona

Foto: Grete Visted

Historikk

MS «Iona» ble bygd etter tegninger av G. Furuholmen som fjordbåt for den tyske marinen. I følge målebrevet er den bygget av Borge Bringsvær i Drøbak i 1944.

Fartøyet ble overtatt av Kystartilleriet i 1945 og benyttet som ferge mellom Drøbak og Oscarsborg Festning under navnet KART 77 «Oscarsborg», senere SKØ 102 «Oscarsborg». En kort tid var den stasjonert ved Bolærene.

I 1971 ble den overtatt av Oslo Undervannsklubb 1951 (OUK). Den ble solgt til Oddbjørn Iversen i 1991, men tilbakekjøpt av OUK i 1997.

«Iona» hadde ved overtakelsen i 1971 en 40 Hk Rapp-motor som må ha blitt satt inn på 1960-tallet. Denne ble på 70-tallet skiftet med en 120 Hk. Bolinder, som i sin tur ble skiftet med en 150 Hk Scania. Denne motoren er moden for utskifting og er tatt ut ifm restaureringen.

«Iona» ble i 2006 satt på land på Promhavn Slipp på Nærsnes for restaurering. Per 2009 har babord side blitt fornyet, fribord og noe under vannlinjen. Spantene på styrbord side har blitt reparert. I tillegg til restaurering jobber eier med dokumentasjon av fartøyets historie, noe som er problematisk ettersom sentral dokumentasjon gikk tapt under en brann ved Bringsværs båtbyggeri.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt