Heland

Kjennings­signal:LJQA
Hjemmehavn:,
Bygget:1937
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:63'
Brutto­tonnasje:39
Vernet år:1994
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Heland

Foto: Sunnmøre Museum

Historikk

MK «Heland» ble bygd av Einar Helland på Vestnes i Møre og Romsdal i 1937 for Severin og Arne A. Roald og Olaf Røssvik.

Fartøyet ble brukt i drivgarnfiske etter storsild, i torskefiske og i brugde- og småhvalfangst i Nordsjøen, Barentshavet, ved Jan Mayen og ved Island. Fra 1950 ble fartøyet brukt i størjefiske med størjenot i sommerhalvåret.

I november 1941 stakk «Heland» etter oppdrag fra Milorg på Vigra med agenter og flyktninger over til Shetland. Fartøyet gjorde senere flere turer mellom Shetland og Norge for Shetlandsgjengen, men ble i 1943 stasjonert som reservebåt i Scalloway.

Som ny fikk «Heland» installert en Håhjem-motor. Denne ble byttet ut med en 130 Hk Heimdal i 1960. Denne motoren står fortsatt om bord. Det ble foretatt ombygninger på overbygningen etter krigen.

I 1971 ble «Heland» kondemnert og overtatt av Sunnmøre Museum samme år. Fartøyet skal bevares som typisk representant for fiskeflåten for perioden 1930-60, og som representant for Shetlandsbussene. «Heland» ble restaurert ved Hardanger Fartøyvernsenter fra 1994 – 1998.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt