Havgutten

Kjennings­signal:L193485
Hjemmehavn:
Bygget:1919
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:13,1
Brutto­tonnasje:16,38
Vernet år:2006
Hjemmeside:

Historikk

”Havgutten” er en kravellbygd kutter bygget i Hemnesberg i 1919. Det opprinnelige navnet var ”Frøymand”, og båten tilhørte mest sannsynlig Frøya kommune og senere Lavengen kommune. I 1925 ble fartøyet solgt privat og fikk navnet ”Havgutten”. Fartøyet ble brukt til fiske frem til 2006. Den ble unntatt kondemnering og gitt til Krambuvika Bygdemuseum som er nåværende eier. Riksantikvaren gav fartøyet status som vernet skip i 2006. I dag er ”Havgutten” et museumsfartøy der formålet er å seile små turer i nærområdet for å fremme kystkultur.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt