Havblikk

Kjennings­signal:3YRS
Hjemmehavn:,
Bygget:1960
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:16,46m
Brutto­tonnasje:24,73
Vernet år:2011
Hjemmeside:

Historikk

«Havblikk » er en kravell bygget skøyte fra 1960. Båten er den siste fiskebåten som er bygd ved Risøyhamn slipp og båtbyggeri, og den siste trebåten som er bygd i Andøy.

«Havblikk» ble brukt av forskjellige eiere fra Andøya til fiske av skrei om vinteren, sei og uerfiske om våren, drivgarnfiske etter laks om sommeren og seifiske om høsten.

Fra 1990-tallet ble driften fiske om vinteren og turistfart om sommeren. Dagens eiere overtok fartøyet i 2009 og har restaurert fartøyet i samarbeid med Nordnorsk Fartøyvernsenter og Riksantikvaren. Eiers formål er å ta vare på og bevare «Havblikk» til kulturformidling, og la allmennheten ta del i den kystkulturen dette representerer.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt