Hauka

Kjennings­signal:LIUY
Hjemmehavn:,
Bygget:1934
Opprinnelig
funksjon:
Lengde: 16,5m
Brutto­tonnasje:26
Vernet år:1994
Hjemmeside:
Hauka

Historikk

MB «Hauka» ble bygd på Moen Verft på Akland ved Risør i 1934 for firmaet Albert Colett og er konstruert av Richard G. Furuholmen. Frem til 1940 ble båten brukt ved Salsbruket Tresliperi i Nord-Trøndelag som bruksbåt, og benyttet til sleping av tømmer, lettere isbrytning, syketransport og transport av familien Collett. I 1940 ble «Hauka» rekvirert av tyskerne og stasjonert i Rørvik. Etter krigen ble fartøyet levert tilbake til Salsbruket.

Da Salsbruket brant i 1985 og virksomheten nedlagt ble «Hauka» solgt til skraphandler Halvor Haagensen i 1989 og ble i 1990-91 solgt videre til Tor Moltu.

«Hauka» hadde opprinnelig installert en svenskprodusert Ewell 64 Hk dieselmotor. Etter krigen ble en 100 Hk AEC motor installert. I 1976 ble det igjen satt inn ny motor, en 138 Hk Lister JW6. Fartøyet ble renovert ved tilbakeleveringen til Salsbruket etter krigen.

I 1993 overtok Andelslaget MB Hauka BA motorkrysseren. Den benyttes nå i miljøet tilknyttet Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum. 1. januar 2004 ble fartøyet eiermessig overført til Norsk Sagbruksmuseum. Skroget under vannlinjen og deler av overbygg er renovert, men mye gjenstår på overbygget.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt