Gamvik

Kjennings­signal:LDSV
Hjemmehavn:,
Bygget:1971
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:14,19m
Brutto­tonnasje:27,69
Vernet år:2011
Hjemmeside:kystmuseene.no

Foto: Gamvik museum

Historikk

«Gamvik» er en kutter bygget av Aas Båtbyggeri på Vestnes i 1971. Båten ble bygget med formål å ekspedere hurtigruten i all slags vær da stedet Gamvik ikke hadde kai for hurtigruteanløpene. En slik båt måtte være svært solid, da den skulle tåle mange ublide slag mot skutesiden på hurtigruten.

«Gamvik» er et eksempel på siste generasjon spesialfartøy bygget i tre. Fartøyet spilte en vesentlig rolle i bygdas økonomiske og sosiale liv. Tidligere var det flere slike fartøy, men dette er det som ble sist bygget og det eneste igjen av disse.

Fartøyet har stått på land i 10 år og er selvfølgelig sterkt preget av dette.

Fartøyet eies og forvaltes av Gamvik Museum. Eiers formål er å bruke «Gamvik» som en levende del av Gamviks kulturarv i formidling, under arrangementer, til turistvirksomhet og gjerne i samarbeid med Hurtigruten sommerstid.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt