Gamle Oksøy

Kjennings­signal:3YYN
Hjemmehavn:,
Bygget:1962
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:41,42m
Brutto­tonnasje:330
Vernet år:1996
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Gamle Oksøy

Foto: Svein Vik Såghus

Historikk

MS «Oksøy» ble bygget i 1962 hos Brødrene Lothe, Haugesund, som forsyningsskip for Kystverket. Skipet ble benyttet til vedlikehold av fyr, lykter og merker langs kysten, og var registrert som tankskip med parafin og gass om bord til de mange lyktene i leia.

Rasjonalisering og ombygging av fyrlyktene til solcelle- og batteridrift gjorde etter hvert MS «Oksøy» overflødig, og fartøyet ble tatt ut av drift høsten 1996. Da Riksantikvaren ønsket å ta vare på et representativt utvalg av fartøyer med betydning for den norske sjøfarten, ble det foreslått å gi skipet vernestatus og bevare det i original, operativ stand. MS «Oksøy» ble gitt som gave til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter fra Fiskeridepartementet august 1997, og fikk «Gamle» føyd til navnet.

Under årene fartøyet var operativt ble det gjort svært få endringer, og autentisiteten i forhold til byggetidspunktet var stor da fartøyvernsenteret overtok eierskapet. Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ønsket å bevare MS «Gamle Oksøy» gjennom bruk, kombinert med formidling av fartøyets opprinnelige funksjon.

 


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt